БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ЕК ИМА 2 МЕСЕЦА ЗА ОЦЕНКА НА БЪЛГАРСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

След това в рамките на месец той може да бъде одобрен от Съвета на Европейския съюз

Срокът за разглеждане на българския План за възстановяване и устойчивост в Европейската комисия е два месеца. След това в рамките на месец той може да бъде одобрен от Съвета на Европейския съюз. Това каза пред журналисти Цветан Кюланов, ръководител на представителството на Европейската комисия в България.

Плащането по проектите на плана се прави, когато той вече е одобрен. Ако това стане до 31 декември 2021 година, ще има плащане по проектите, посочи Кюланов.

Планът беше предаден от правителство в ЕК, в петък, 15 октомври. В регламента на ЕК оценката на Плана продължава два месеца, но има и изключения като например Румъния.

Със съгласието на правителството срокът за разглеждане може да се удължи. След неговото приемане в ЕК, следва одобрение от Съвета на ЕС, което обикновено става в едномесечен срок, но също може да е по-дълъг.

Качеството на проектите има предимство пред скоростта на одобрение. ЕК оценява проектите с 11 компонента по тристепенна скала "А", "Б" и "Ц" . План не може да бъде одобрен ако има оценка "С". Има компоненти, в които оценката задължително да е "А", но и в останалите, оценката трябва да е предимно "А".

След одобрението на Плана правителството два пъти годишно иска плащане от ЕК. Комисията и нейните органи, проверяват изпълнението на проектите и реформите и след това се изплащат парите. Има възможност да се направи частично плащане, ако са изпълнени само части от проектите.

Общият ресурс, който страната трябва да получи в следващите години, е 12,9 милиарда лева от Плана за възстановяване. Те ще активират допълнително над 8 милиарда лева, посочиха от европейската комисия. Българският план съдържа 59 инвестиционни проекта и 46 реформи до края на 2026 година. Той е от хиляди страници и стотици файлове и все още е рано за предварителна оценка на неговото качество.