БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ЕК ОДОБРИ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ОТ 426 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

Схемата беше одобрена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна

Европейската комисия одобри държавна помощ от 426 милиона лева за подпомагане на земеделски стопани.

Схемата беше одобрена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна. По този начин се осигурява подпомагане за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове, салати и марули, тиквички и тютюн, за да се противодейства на негативното влияние от наложените санкции или предприетите ответни мерки, и за осигуряване на непрекъснатостта на икономическата дейност.