БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ЕК С ОСТРИ КРИТИКИ ЗА ЕНЕРГИЙНИЯ ПЛАН НА БЪЛГАРИЯ ДО 2030Г.: ОБЩИ ПРИКАЗКИ, БЕЗ АНАЛИЗ И ВИЗИЯ, БЕЗ ЯСНОТА С КАКВИ ПАРИ ЩЕ ЕС РЕАЛИЗИРА

ЕК С ОСТРИ КРИТИКИ ЗА ЕНЕРГИЙНИЯ ПЛАН НА БЪЛГАРИЯ ДО 2030Г.: ОБЩИ ПРИКАЗКИ, БЕЗ АНАЛИЗ И ВИЗИЯ, БЕЗ ЯСНОТА С КАКВИ ПАРИ ЩЕ ЕС РЕАЛИЗИРА

Ето какво се казва в негативната оценка за плана, изготвен от екипите на Теменужка Петкова и Емил Димитров-Ревизоро

"Няма данни, не е осигурено финансиране, говори се най-общо и за неясни бъдещи законодателни промени, няма количествени оценки, целите не са амбициозни, няма анализи колко в крайна сметка ще струват на домакинствата мерките. Не само че не е изчислено колко са домакинствата в енергийна бедност, но и няма дори определение какво се разбира под това понятие. А очертаните политики е предвидено да се изпълняват изключително със средства на ЕС".

Това са само част от забележките, които отчита ЕК сега. Преди време за иплана вече имаше критики, че изготвянето му става непрозрачно и без достатъчно обществено обсъждане.

С националния план "Енергия и климат" се определят основните цели и мерки за осъществяване на националните политики в областта на енергетиката и климата в контекста на европейското законодателство, принципи и приоритети за развитие на енергетиката.

Първият му вариант бе одобрен от правителството на 27 февруари 2020 г. Сега вече окончателният му вариант с внесените уточнения и корекции е достъпен, но съдържанието му, оценката за него и отправените препоръки са показателни за качеството на съдържанието.

В документа никъде няма "Балкански поток", АЕЦ "Белене", Седми блок на АЕЦ "Козлодуй". Напълно е изчезнала думата Русия или поне "руски" газ, за какъвто се говори в първия вариант на текста, приет от правителството.

Препоръките на Европейската комисия са България да обмисли при разработването на националния план за възстановяване от пандемията (той все още няма нужната публичност, а препоръчителният срок основните му параметри да бъдат предадени в Брюксел изтече на 15 октомври) да включи и инвестиции и реформени мерки, свързани с енергетиката:

- В частта за инвестиции и източници на финансиране за постигане на енергийните и климатични цели, коментарът на Европейската комисия е, че е в текста има общ преглед и разбивка по сектори, "но липсва информация за типовете разходи и методологията за изчисляването им, разбивка на разходите по измерения, както и цялостната логика на модела и предположенията".

В същата много важна част за това откъде ще се намерят пари за политиките и мерките до 2030 г. ясно е посочено от еврокомисията, че България си прави изчисленията с чужди средства.