БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Евробарометър": Пандемията ще удари доходите на 80% от българите

"Евробарометър":  Пандемията ще удари доходите на 80% от българите

Хората у нас смятат, че икономическите щети, породени от Ковид кризата са по-големи от здравните ползи

Осемдесет на сто от българите усещат или очакват негативно въздействие от кризата върху личните си доходи, показват данните от най-новото проучване на "Евробарометър". Според него в края на първото тримесечие на 2021 г. личното финансово състояние на 31% от европейците се е влошило вследствие на пандемията. Допълнителни 26% от респондентите очакват това да се случи в бъдеще. В България делът на участвалите в проучването, които заявяват, че кризата с коронавируса вече е повлияла или очакват да повлияе негативно на личните им доходи, е значително по-висок от средния за ЕС - съответно 48% и 32%, или общо 80% от българите ще бъдат засегнати от пандемията.
Въпреки негативното финансово въздействие на пандемията, мнозинството от анкетираните на европейско равнище - 58%, вярват, че здравните ползи от рестриктивните мерки в тяхната държава надвишават икономическите щети, които тези мерки биха могли да причинят. Това мнение се споделя в повечето страни от ЕС и представлява промяна в нагласите спрямо втората половина на 2020 г., когато малко повече от половината граждани оцениха икономическите щети като по-важни, според данните от проучването на ЕП от 2020 г. Това не важи за България, където данните сочат, че по-голяма част от анкетираните българи смятат, че икономическите щети са по-големи от здравните ползи - 58%, и само 39% са на мнение, че ползите за здравето са повече, отколкото вредите за икономиката.
Европейците са добре запознати с усилията на Европейския съюз за борба с пандемията от КОВИД-19 и нейните последици. Осем на всеки десет европейци са чували, виждали или чели за мерки или действия, предприети от ЕС в отговор на пандемията и почти половината от всички граждани - 48%, знаят какви са тези мерки. Въпреки това високо ниво на информираност, средно само 48% от гражданите за ЕС твърдят, че са доволни от мерките, докато 50% не са.
Делът на удовлетворените български респонденти от мерките е значително по-висок в сравнение със средния за Европа - 57%. Също така, само 44% от гражданите в ЕС са доволни от степента на вътрешна солидарност между държавите членки в борбата с пандемията, докато този процент за България е 52%.
Положителната нагласа спрямо ЕС остава на едно от най-високите си нива от над десетилетие. Почти всеки втори европейски гражданин - 48%, има положителна нагласа за ЕС. В България техният дял е с 8 на сто над средния за Съюза - 56%, като само 15% от българите - дял, малко под средния за ЕС - 17%, изразяват отрицателни нагласи.

Източник: Дума