БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Евродепутатът Цветелина Пенкова коментира дигиталната трансформация във финансовия сектор на международната конференция EUROFI

Евродепутатът Цветелина Пенкова коментира дигиталната трансформация във финансовия сектор на международната конференция EUROFI

EUROFI e форум, създаден през 2000 г. с цел укрепване и интегриране на европейските финансови пазари

За поредна година евродепутатът Цветелина Пенкова е гост лектор на престижната финансова конференция EUROFI, която се проведе на 8, 9 и 10 септември в Словения, в момента председател на Съвета на ЕС. Основните теми на форума бяха предизвикателствата и възможностите пред финансовия сектор, устойчивото финансиране, последиците от пандемията Ковид-19 и цифровата трансформация.

EUROFI e форум, създаден през 2000 г. с цел укрепване и интегриране на европейските финансови пазари. Срещите по време на конференцията са място за обмен на идеи и подобряване на общото разбиране между публичния и частния сектор, за да се изгради адекватна европейска финансова регулаторна рамка.

С финансови министри на ЕС, представители на централните банки на Съюза, финансовия сектор, регулатори и колеги от други институции, евродепутатът Цветелина Пенкова обсъди цифровата трансформация в сектора. Тя се случва от няколко десетилетия и е основен приоритет във всички регулаторни области на ЕС. Пенкова насочи вниманието към два елемента, които са ключови за дигиталната трансформация във финансовия сектор - цифровата идентичност и киберсигурността.

Представих новото предложение на Европейската комисия за Регламент за цифровата идентичност (eID), върху което започваме работа в Европейския парламент. То се основава на Регламента за електронна идентификация, удостоверяване и доверителни услуги (eIDAS) и разширява обхвата му и към частния сектор. Държавите членки ще предоставят на гражданите и бизнеса „портфейл за цифрова самоличност“, който ще им позволи да използват предимствата на своите национални цифрови идентичности. Чрез цифровите портфейли европейските граждани ще могат да се идентифицират и да съхранят и управляват данни за самоличност и официални документи електронно. Така те ще имат директен достъп до услуги онлайн, без да споделят лични данни, и ще имат пълен контрол върху типа информация, които споделят“, обясни евродепутатът.

Финансовите компании инвестират масово в своята цифрова трансформация, която от една страна променя бизнес моделите, а от друга създава нови процеси и услуги.

В ЕП работим и по Закон за цифрова оперативна устойчивост - DORA. Това е законодателство, насочено към финансовия сектор, което цели да гарантира, че всички участници във финансовата система въвеждат необходимите мерки за предотвратяване на кибератаките. Предложението предлага и рамка за надзор на доставчиците на услуги в сектора, като например доставчиците на облачни услуги.“

Oблачните инфраструктури са полезни за финансовите компании. Те водят до значително намаляване на разходите за съхранение и обработката на данни, като същевременно поддържат повишено ниво на сигурност.

Увеличава се използването на облачни услуги и така наречените „големи данни“ (Big Data), изкуствения интелект (AI), блокчейн технологиите (DLT) и интернет на нещата (IoT). Тези компоненти са ключови за начина, по който традиционните финансови участници се приспособяват към новата реалност, както и за новото поколение финансови компании (FinTech), които чрез комбинация от различни технологии предизвикват вече установения пазар.

Клиентите искат по-бързи и удобни услуги и иновативните компании предоставят адаптирани и навременни решения за техните нужди. Пандемията от COVID доведе до 72% увеличение на използването на финансови приложения в Европа само за седмица“, коментира Цветелина Пенкова. “Новите технологии се развиват бързо, навлизат на пазара и са предпочитани от потребителите. Регулаторната рамка също трябва да се обновява с подобно темпо, за да гарантираме защита на потребителите и техните данни, но без това да е за сметка на иновациите и прогреса.“

И накрая, нищо от това не би било възможно без повишена интернет свързаност. Въвеждането на 5G и 6G е от решаващо значение в тази бързо развиваща се дигитална трансформация.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/