БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

Евродепутатът Цветелина Пенкова коментира дигиталната трансформация във финансовия сектор на международната конференция EUROFI

Евродепутатът Цветелина Пенкова коментира дигиталната трансформация във финансовия сектор на международната конференция EUROFI

EUROFI e форум, създаден през 2000 г. с цел укрепване и интегриране на европейските финансови пазари

За поредна година евродепутатът Цветелина Пенкова е гост лектор на престижната финансова конференция EUROFI, която се проведе на 8, 9 и 10 септември в Словения, в момента председател на Съвета на ЕС. Основните теми на форума бяха предизвикателствата и възможностите пред финансовия сектор, устойчивото финансиране, последиците от пандемията Ковид-19 и цифровата трансформация.

EUROFI e форум, създаден през 2000 г. с цел укрепване и интегриране на европейските финансови пазари. Срещите по време на конференцията са място за обмен на идеи и подобряване на общото разбиране между публичния и частния сектор, за да се изгради адекватна европейска финансова регулаторна рамка.

С финансови министри на ЕС, представители на централните банки на Съюза, финансовия сектор, регулатори и колеги от други институции, евродепутатът Цветелина Пенкова обсъди цифровата трансформация в сектора. Тя се случва от няколко десетилетия и е основен приоритет във всички регулаторни области на ЕС. Пенкова насочи вниманието към два елемента, които са ключови за дигиталната трансформация във финансовия сектор - цифровата идентичност и киберсигурността.

Представих новото предложение на Европейската комисия за Регламент за цифровата идентичност (eID), върху което започваме работа в Европейския парламент. То се основава на Регламента за електронна идентификация, удостоверяване и доверителни услуги (eIDAS) и разширява обхвата му и към частния сектор. Държавите членки ще предоставят на гражданите и бизнеса „портфейл за цифрова самоличност“, който ще им позволи да използват предимствата на своите национални цифрови идентичности. Чрез цифровите портфейли европейските граждани ще могат да се идентифицират и да съхранят и управляват данни за самоличност и официални документи електронно. Така те ще имат директен достъп до услуги онлайн, без да споделят лични данни, и ще имат пълен контрол върху типа информация, които споделят“, обясни евродепутатът.

Финансовите компании инвестират масово в своята цифрова трансформация, която от една страна променя бизнес моделите, а от друга създава нови процеси и услуги.

В ЕП работим и по Закон за цифрова оперативна устойчивост - DORA. Това е законодателство, насочено към финансовия сектор, което цели да гарантира, че всички участници във финансовата система въвеждат необходимите мерки за предотвратяване на кибератаките. Предложението предлага и рамка за надзор на доставчиците на услуги в сектора, като например доставчиците на облачни услуги.“

Oблачните инфраструктури са полезни за финансовите компании. Те водят до значително намаляване на разходите за съхранение и обработката на данни, като същевременно поддържат повишено ниво на сигурност.

Увеличава се използването на облачни услуги и така наречените „големи данни“ (Big Data), изкуствения интелект (AI), блокчейн технологиите (DLT) и интернет на нещата (IoT). Тези компоненти са ключови за начина, по който традиционните финансови участници се приспособяват към новата реалност, както и за новото поколение финансови компании (FinTech), които чрез комбинация от различни технологии предизвикват вече установения пазар.

Клиентите искат по-бързи и удобни услуги и иновативните компании предоставят адаптирани и навременни решения за техните нужди. Пандемията от COVID доведе до 72% увеличение на използването на финансови приложения в Европа само за седмица“, коментира Цветелина Пенкова. “Новите технологии се развиват бързо, навлизат на пазара и са предпочитани от потребителите. Регулаторната рамка също трябва да се обновява с подобно темпо, за да гарантираме защита на потребителите и техните данни, но без това да е за сметка на иновациите и прогреса.“

И накрая, нищо от това не би било възможно без повишена интернет свързаност. Въвеждането на 5G и 6G е от решаващо значение в тази бързо развиваща се дигитална трансформация.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/