БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ФАТАЛНО ОБЕЗЛЮДЯВАНЕ

ФАТАЛНО ОБЕЗЛЮДЯВАНЕ

617 села в България са останали без нито един жител или с до десет човека

Селата без население са разположени в 14 области на страната, а тези с едноцифрен брой жители са пръснати в 23 области. Справката в регистъра показва, че най-много села без жители /63/ и най-много с едноцифрен брой на населението /119/ има в Габровска област - общо 182. Следва област Велико Търново с 58 села без постоянно население и 85 села с едноцифрен брой на обитателите.

С едноцифрен брой жители - тоест до 10 души има селища в областите Видин /7 села/, Пловдив /4 села/, Варна /3 села/, Монтана, Силистра и Сливен /по 2 села/, и Враца, Шумен и Ямбол - по едно село.

До 30 години страната ни ще загуби една четвърт от населението си, твърди доклад на ООН, публикуван в края на 2019 година. Той поставя страната ни сред десетте държави с най-бързо намаляващи популации в света. Причините - ускорената модернизация, която извежда хората от селата и ги праща в мегаполисите в търсене на поминък, както и отворения пазар на труда и масивната миграция. Освен това българските семейства предпочитат да имат по-малко деца, най-много 2, но да инвестират средства в стабилното им образование.