БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

Георги Гьоков: БСП работим върху радикална реформа за структурна и цифрова модернизация на българската икономика

Георги Гьоков: БСП работим върху радикална реформа за структурна и цифрова модернизация на българската икономика

На добро бъдеще могат да се надяват само тези държави, които навреме успеят да извършат своята модернизация

„Все още се намираме в процес на трансформация на труда, съпроводена, за съжаление, от увеличаваща се бедност и неравенства. Видяхме, че една криза като ковид пандемията  от 2019-20 г. може да изведе от равновесие социалната система дори и на най-развитите държави. Станахме и свидетели на глобалната икономическа криза от 2008-09 г., от която България и до момента възстановява нивата на заетост. Въпросите за труда, трудовата заетост, безработицата са ключови за нашето време.” Това заяви народният представител от „БСП за България” и бивш министър на труда и социалната политика Георги Гьоков на дискусията „Съвременни предизвикателства пред хората на труда”, организирана от БСП по случай 1 май.

„Българската социалистическа партия е лява народна партия и като такава носи отговорността за надеждите и борбата за справедливост. Тази отговорност означава осигуряване на надежда защита на хората на труда, на бедните, на изоставените, на работниците и служителите да работим за формиране на широка средна класа и за напредъка на всички. Едва ли има друга партия, в чийто устав да е записано: „Всеки член на БСП е свободен да членува в синдикат по лично предпочитание.” Социалистите, които членуват в синдикат, се включват активно в синдикални инициативи и действия в защита на законни и справедливи социално-икономически интереси на хората на труда”, каза Гьоков.

Той бе категоричен, че БСП ясно е заявила и показала, че е партия на  труда и на трудовите хора, на всички създатели на материални и духовни блага и няма друга партия с толкова исторически опит и принос за подобряването на условията на труд и за защита на интересите на трудовия човек в България.

По неговите думи съвременният свят преживява нова технологическа революция. „Това е пътят напред. Определящи фактори за развитието ще бъдат знанието, информацията и образованието. Новите технологии революционно увеличават капацитета на производителността, но поставят обществото пред избор – дали да се произвежда повече от всички трудоспособни българи при намалено работно време или едно високопроизводително малцинство ще произвежда и ще потребява все по-интензивно, а големи социални групи ще са обречени на безработица и ще бъде изтласкано в периферията. Дали новите технологии ще дадат възможност да се осигури благосъстоянието на всички граждани обществото, или още повече ще го разделят на бедни и богати?”, обясни социалистът.

Според Гьоков дигиталният характер на труда и работниците, упражняващи този труд, съществено ще се различава от преди като структура на трудовата дейност, като професии, като условия и организация и като интереси. „Цифровите технологии ще модернизират всички области на обществото, но на добро бъдеще могат да се надяват само тези държави, които навреме успеят да извършат своята модернизация на база цифровизацията и съумеят да осигурят хоризонт за положителните и да предотвратят отрицателните последствия”, категоричен бе той.

„БСП се обявява за работа на всички и възможност на всеки с труда си да печели уважението на другите и да осигури своята самостоятелност и просперитет. Вече работим за радикална икономическа реформа на поносима и справедлива социална цена за структурна и цифрова модернизация на българската икономика. И всичко това, за да се осигури качествен напредък в развитието и конкурентоспособността на българското производство, за да се усъвършенства характерът на труда и да се гарантира достоен живот на хората”, подчерта Георги Гьоков.

В същото време, БСП се противопоставя на усилията на крайнодесните и неолибералните политически сили у нас да върнат България в периода на дивия капитализъм. Социалистическата партия ще продължава да дава отпор на ограбването на труда на хората, на безогледната спекула и растящата корупция, за бързото забогатяване на малцина за сметка на масовото обедняване на мнозинството, на унищожаването на социалните придобивки, на разграбването на създаденото обществено богатство.

„Със законови и други инициативи ще продължим да работим за приближаване към средноевропейските критерии за достоен живот, за преминаване към ново качество на живота, включително за човешко благоденствие, за създаване на условия за пълноценно реализиране на заложбите, интересите и правата на човека в труда, в свободното време и в обществената дейност. Трябва да постигнем не само високо жизнено равнище за всички граждани, но и хармония  в живота на човека и хармония в икономическото, техническото, културното и екологическото му битие”, каза още бившият социален министър.

Той поясни, че в краткосрочен и дългосрочен план българските социалисти ще работят за такова съотношение между цените и заплатите, пенсиите, социалните плащания, стипендиите и всичко останало, което да предпазва от срив на доходите на населението, а това налага да се прилагат механизми за индексиране на заплатите, пенсиите и помощите поне с растежа на инфлацията. В тази насока Гьоков припомни за битките на БСП за успешно въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата, за увеличаване на ставките за нощен труд, за сумираното работно време и редица други.

„Всички тези проблеми са доказателство за важното място на празника 1 май. Той символизира необходимостта от борбата за трудови права, за достойни възнаграждения, за отстояване на правото на достойнство на работното място. Работниците и служителите в никакъв случай не са на второстепенно място след хората от бизнеса и работодателите, а са пълноправни личности, които, освен всичко друго, имат не само правото, но и задължението да седнат на масата за преговори с работодателите и под погледа на държавата да поставят изискванията и условията си, защото те не даряват труда си, а го продават и трябва да са равноправни партньори в този процес”, категоричен бе Георги Гьоков.