БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Георги Свиленски: БСП има план както за първите 100 дни управление, така и дългосрочни мерки за развитие на България

Георги Свиленски: БСП има план както за първите 100 дни управление, така и дългосрочни мерки за развитие на България

Свиленски обясни, че емблемата на ГЕРБ в последните години е била съсипването на "Напоителни системи", разграбването на съоръженията на предприятието и щетите върху земеделието

"БСП има план за развитие както за първите 100 дни, така и средносрочни и дългосрочни мерки. За да се случи всичко това ние трябва първо да спечелим доверието на българските граждани и да имаме стабилно присъствие в 47-то Народно събрание". Това заяви водачът на листата на "БСП за България" в 24-МИР в София Георги Свиленски по време на откриването на кампанията на левицата. Той отбеляза, че в сектор "Външна политика" БСП  предлага да се проведат консултации с парламентарно представените политически сили за потвърждаване на българската позиция по преговори за членство на Република Северна Македония в ЕС. По думите му трябва да се изработи и пътна карта за по-нататъшни преговори и взаимодействие с властите в страната.  "Очакваме отговор на всички участници в изборния процес по темата. Какво те мислят за приемането на Северна Македония в ЕС? При какви условия?", попита социалистът. Според него трябва да се изготви средносрочна програма за отношенията с Република Северна Македония, която да обхваща всички основни аспекти: икономика и бизнес, транспорт, туризъм, култура, европейски въпроси.

Свиленски обясни, че емблемата на ГЕРБ в последните години е била съсипването на "Напоителни системи", разграбването на съоръженията на предприятието и щетите върху земеделието. "Предлагаме мерки за възстановяване на унищожените хидромелиоративни съоръжения. За съжаление площите, които са обезпечени с поливни системи са много малък процент от всички обработваеми площи в страната", коментира той. Социалистът обясни, че левицата е заложила и създаване на единен поземлен регистър, какъвто към момента няма у нас - връзка между държавните и общинските структури в сектор "Земеделие".

Георги Свиленски посочи, че е нужна  целева финансова подкрепа относно интензивните подотрасли в земеделието - зеленчукопроизводство, включително оранжерийното; овощарство; лозарство; животновъдство.  Като друг приоритет на левицата той посочи и засилване на държавната намеса към сектори, които реално произвежда земеделска продукция. "Заложили сме и държавна подкрепа за възстановяване на Държавния горски фонд", поясни той, Свиленски подчерта, че през годините фондът е бил само изсичан и продаван на ниски цени.

В сферата на екологията Свиленски обяви, че приоритет за БСП ще бъде изготвянето на реални мерки за въвеждане на кръгова икономика и стриктно управление на отпадъците. По думите му трябва да се извърши и осъвременяване, и предлагане на план за действие  за изпълнение на програма за чистотата на въздуха. "Изготвяне на спешен план за отстраняване на многото наказателни процедури, някои от които касаят спирането на над 40 големи инфраструктурни проекта в няколко оперативни програми. Заложили сме и пакет от законодателни и административни мерки за радикална реформа в Националната стратегия за управление на водния сектор", каза още той,.

Георги Свиленски обясни, че спортът има нужда от обезпечаване на финансовата тежест върху спортните организации.  "Предлагаме в национален мащаб, наемите за ползване на спортни съоръжения да бъдат намалени с 50%. Същото важи и за консумативите", разясни той. Като друга мярка социалистът конкретизира грижата за семейството - родителите на деца до 14-годишна възраст да бъдат подпомогнати с еднократна месечна такса "Спорт", в размер на 50 лв.  за сметка на държавата.

Свиленски подчерта, че приоритет на БСП ще бъде и транспортът. "Имаме ясна и категорична програма в този сектор", заяви той и поясни - за БДЖ закупуване на 20 нови локомотива, 25 вагона, а в по-дългосрочен план закупуване на 20 водородни влака. В частта на автобусните превози Свиленски посочи увеличаване на субсидията за отдалечени труднодостъпни места. В момента тя е на 20% от необходимото. "Нашите граждани в тези населени места чувстват нуждата от редовен и комфортен транспорт", подчерта Свиленски. Като друга мярка той посочи контрол върху концесионираните обекти, тъй като в този сектор те са най-много. "Последният случай беше Летище "София". Изпуснахме възможността да си запазим летището. Сега ще се възползваме от възможността за стриктен контрол върху концесионните договори върху тези обекти", категоричен бе социалистът. Не на последно място той посочи и укрепване, и стабилизиране на "Български пощи". "Залагаме и ясна програма за повишаване на безопасността по пътищата - нов Закон за движение по пътищата", заключи Георги Свиленски.