БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Ирена Анастасова от БСП се ангажира с различни инициативи срещу негативните последици от дигиталното общуване при децата

Ирена Анастасова от БСП се ангажира с различни инициативи срещу негативните последици от дигиталното общуване при децата

Председателят на просветната комисия участва в конференция, свързана с учениците със специални образователни потребности

Председателят на Комисията по образование и наука и народен представител от БСП Ирена Анастасова участва в регионална конференция „Професионалното ориентиране и професионално образование на учениците със специални образователни потребности – гаранция за качество на живот“ в гр. Пловдив.

Тя се обърна с думи на благодарност към директора на регионалния център, екипа от специалисти и присъстващите родители за отдадеността им към децата и професионализма, с който работят и успяват да постигат сериозни резултати, независимо от трудностите.

„Искам да работя! Искам да съм като теб!“, казват децата, които се нуждаят и получават ресурсно подпомагане. Те са младежи с мечти, като всички други.

Участниците в конференцията дискутираха възможностите приобщаване на децата със специални образователни потребности към пазара на труда, както и необходимостта от механизъм за сътрудничество между институциите в държавата.

Акцент на конференцията беше отправената покана към Ирена Анастасова да поеме патронажа на изключително необходимата национална инициатива на Центъра - "Екранни деца". Тя обърна внимание, че това е сериозен и задълбочаващ се проблем сред децата, за чието преодоляване трябва да работят всички.

Народният представител от БСП се ангажира с различни инициативи, които да алармират обществото за тези негативни последици.

Конференцията е организирана от екипа на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив, като поводът е отбелязване на 15 години от създаването на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.