БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Иво Христов: Съхранението на рибарските общности у нас изисква адаптирана социална политика от общините

Иво Христов: Съхранението на рибарските общности у нас изисква адаптирана социална политика от общините

Поминъкът на рибарите пряко зависи от опазването на рибния ресурс, смята българският евродепутат

„Поминък на рибарите пряко зависи от опазването на рибния ресурс. Свръхексплоатацията убива поминъка на рибарите, а първите пострадали са тъкмо индивидуалните риболовци, защото те имат малки съдове и ограничен периметър за улов.

Рибарските общности трябва да бъдат обект и на адаптирана социална политика от общините, защото те са част от културата и атмосферата на морето и трябва да бъдат съхранени не просто като някаква екзотика, а живи и функциониращи. Това зависи и от нашите национални институции.

Неведнъж в Европейския парламент съм застъпвал тезата, че малките съдове не бива да бъдат поставяни под същия режим като големите, защото въвеждането на електронни устройства за мониторинг на улова е скъпо удоволствие за рибарите, които, впрочем, у нас са предимно възрастни хора и трудно могат да възприемат новите технологии.“

Това заяви в интервю за БНР - Радио Бургас Иво Христов, член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент.

По думите му, важна особеност на Черно море е характерът на риболовния флот – той е предимно дребномащабен.

„У нас 95% от лодките попадат в тази категория. Това предполага адаптиран подход, защото нашият флот не е сравним с испанския или с френския, да речем“, каза Христов.

В края на месец юни Европейският парламент прие доклад на българския евродепутат, който е член на Комисията по рибно стопанство, на тема „Предизвикателства и възможности за риболовния сектор в Черно море".

Христов припомни, че за последно риболовът в Черно море е бил обект на внимание от страна на Европейския парламент преди десет години. В доклада си той изказа тревога, че запасите в Черно море са обект на прекомерен улов и призова да бъдат предприети спешни мерки.

„Само един вид риба – цацата – се лови устойчиво. Всички останали видове се експлоатират прекомерно и запасите намаляват. Обезсоляването на морето също 

оказва натиск върху традиционните видове. Друг проблем е, че само две от крайбрежните страни България и Румъния – са членки на ЕС, което означава, че риболовната политика на Съюза не ангажира останалите държави. Това предполага по-сложна координация“, смята Иво Христов.

В ефира на БНР - Радио Бургас евродепутатът коментира и проекта BlackSea4Fish на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и за Черно море. Проектът, датиращ от 2016 г., изследва рибните запаси в Черно море и обединява България, Румъния, Русия, Турция и Грузия. Той има за цел да събере информация относно наличните рибни запаси, техните миграционни пътища, особеностите на хранителната верига в Черно море, последствията от глобалното затопляне върху нашето море.

„Проектът обръща специално внимание на дребномащабния риболов и предвижда разпространение на информация и в малките рибарски общности, които трябва да бъдат съхранени. Акцент в BlackSea4Fish е и по-прецизният мониторинг на улова, целящ да се избегне свръхексплоатацията на рибните запаси в Черно море и инцидентния улов на застрашени видове.

В последните години учените констатират и добри тенденции като завръщането на паламуда в Черно море и подобряването на качеството на водите, които са по-малко замърсени от преди. Но факт е, че от 20-те видове риба, които са били експлоатирани икономически през 60-те години, днес са останали само 6. Затова трябва да изследваме морето и да предприемем съответните мерки – и на международно, и на национално ниво“, посочи Христов.

„У нас има много компетентни изследователи, в Института по океанология във Варна, например, на които трябва да благодарим за усилията по опознаването на нашето море“, каза още евродепутатът.