БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Кабинетът се кани да увеличи държавния дълг с нови 200 млн. лв.

Кабинетът се кани да увеличи държавния дълг с нови 200 млн. лв.

Това е трета облигационна емисия от началото на годината

Министерството на финансите се готви да изтегли нови 200 млн. лева заем. На 10 февруари то ще пусне на вътрешния пазар облигации със срочност 5 години и фиксирана годишна лихва 0.01 на сто. Това става ясно от съобщение на БНБ, която организира пласирането на държавните ценни книжа (ДЦК). 

Това е трета облигационна емисия от началото на годината. Предните две бяха в същия размер  - по 200 млн. лева. При първата бяха пласирани 5-годишни ДЦК, а при втората - 10.5-годишни, при доходност съответно минус 0.11% и 0.13%.

От МФ обясняват, че са окуражени за поемането на нов дълг заради "благоприятната пазарна конюнктура и постигнатите изключително добри резултати при предишните две емисии".

В закона за бюджета е записано, че през 2020 г. правителството може да вземе вътрешни заеми на обща стойност до 2.2 млрд. лв. Освен това депутатите дадоха мандат на кабинета да търси финансиране и на международните дългови пазари.

По традиция от финансите казват, че с новите заеми се погасяват стари задължения.

По данни на БНБ през тази година предстоят плащания по падежи и лихви на обща стойност 1.19 млрд. лв. Сумата е за вътрешни заеми. Отделно има и падеж на външен заем - за 165 млн. евро, теглен от България през 2013 г.

Източник: СЕГА