БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

Как депутат от НФСБ придобива плаж в Несебър?

Как депутат от НФСБ придобива плаж в Несебър?

Министерството на туризма е направило всичко възможно да осигури свободния достъп до плажа

Фирма, свързана с депутата от партията на Валери Симеонов Георги Колев, получава част от плажа "Несебър юг" през задния вход на закона. Историята за придобивката е разказана от общинския съветник от "Демократична България" в София Тома Белев на страницата му във Фейсбук, където той е публикувал и документи.

Според Белев това е цената, която ще бъде платена за подкрепата на правителството на Бойко Борисов и новата "псевдоконституция", както природозащитникът нарича проекта, с който управляващите оправдаха оставането си на власт.

Тома Белев предлага проектът за нова конституция да се нарича плажната конституция, защото, за да влезе в НС, е платена с два плажа – "Кабакум север" и "Несебър юг".

Причината е, че на 2 септември, докато ГЕРБ търсеше 120-те спасителни подписа, за да внесе проекта си за нов основен закон, правителството експресно определи фирма на доскорошния депутат от "Воля" Андон Дончев за концесионер на плажа "Кабакум- Север 2" (концесията досега е държана от лидера на "Воля" Веселин Марешки). Малко по-късно Марешки, който до последно твърдеше, че партията му няма да даде подписи за проекта на ГЕРБ, лично го подписа, а заедно с него и още няколко депутати от партията му.

За плажа "Несебър юг" Тома Белев припомня, че е правен опит решението за Колев да бъде прокарано чрез бившия министър на туризма Николина Ангелкова, но тя е отказала.

Сега обаче няма пречка, след като на нейно място беше назначена вицепремиерът Марияна Николова, която е доверено лице на Валери Симеонов и бе шеф на кабинета му докато той беше член на правителството.

Лидерът на НФСБ Валери Сименов коментира пред Mediapool, че всичко е законно и че с Тома Белев ще се срещнат в съда. "Как ме виждате, аз да разреша на мой депутат да не бъде направено нещо по надлежния ред", каза Симеонов на уточнението, че всичко е законно, но се използват вратички в закона.

По-късно от Министерството на туризма отговориха, че целият казус е от времето на предходния министър Николина Ангелкова, която е направила всичко възможно за да защити свободния достъп до плажа. Министерството на туризма е възразило на два пъти срещу решението на Общинския съвет на Несебър по изработения подробен устройствен план (ПУП), но съветниците не са се съобразили. Накрая Министерството на туризма обжалва заповедта за одобряването на ПУП, издадена от кмета на община Несебър, но съдът оставя жалбата без разглеждане и прекратява производството по делото. По този начин ведомството е изчерпало всички възможни способи за да защити обществения интерес и казусът е изцяло от компетенциите на община Несебър, става ясно от отговора на Министерството на туризма.

Как с плажа "Несебър юг" ще бъде платено на НФСБ ?

Ето и историята, която Тома Белев разказва как с плажа "Несебър юг" ще бъде платено на партията на Валери Симеонов:

 

"На 12 август Общинския съвет на Несебър одобрява изработването на подробен устройствен план (ПУП) на държавен имот горска собственост в местността Кокалу с предназначение "За пречиствателна станция за питейни и отпадни води".

На пръв поглед изглежда нормално нали? Само дето искането е от една частна фирма "Естреа", собственост на сина на депутата от НФСБ Георги Колев. Фирмата е собственик на съседния хотел "Естреа", а поне част от имота представлява паркинг пред плажа "Несебър юг", а друга част от имота е част от самият плаж, и като такава е изключителна държавна собственост и не подлежи на продажба и застрояване.

Областният управител на Бургас не е отменил решението и то е влязло в сила и по закон не подлежи на обжалване. РИОСВ Бургас също не вижда проблем в застрояването. Проблем не вижда и Регионалната дирекция по горите Бургас, която още през 2019 година съгласува застрояването.

Защо му е на семейството на НФСБ депутата да строи пречиствателна станция за питейни и отпадни води върху държавен имот? Не му трябва, то и не може да се построят по закон две подобни станции в един имот.

За да пречиства питейни води, "Естреа" трябва да има лиценз за ВиК оператор, какъвто няма.

Не му се налага и да пречиства отпадни води, защото Несебър си има пречиствателна станция.

Всъщност още на 18 февруари 2019 Общинският съвет на Несебър съгласува ПУП за имота, но за здравен обект, продължава Тома Белев.

Само че за здравен обект ЗУЧК не позволява да се одобри ПУП в нарушение на ОУП и заради това се налага да се промени идеята от здравен обект на пречиствателна станция.

Истината е проста – имотът не е предвиден за застрояване по ОУП на Несебър и за да се спази ЗУЧК, може да му се одобри ПУП, но само ако е за техническа инфраструктура. А ПУП им трябва, за да може частна фирма да придобие държавен горски имот без търг по реда на раздел V от Закона за горите.

Възможно ли е да се придобие част от плаж, както е в случая? Естествено, че не може, защото по Конституция плажовете са изключителна държавна собственост. Само, че това се контролира от министъра на туризма, а г-жа Марияна Николова също е от НФСБ.

Човекът, който ми подаде сигнала за това нарушение на Конституцията сподели, че министър Ангелкова не е била съгласна с този ПУП и това е един от основните мотиви за неразбирането и с Валери Симеонов.

Ето как благодарение на затварянето на очите на общинските съветници в Несебър, на областния управител на Бургас, на РДГ Бургас, на РИОСВ Бургас и на министъра на туризма, семейството на народния представител от НФСБ Георги Колев ще придобие декар и половина на първа линия на морето, включително с част от плажа "Несебър юг".

Ето защо НФСБ не искат оставка в момента - защото следващият министър на туризма, може да реши да не нарушава Конституцията. Така че ще подпишат и пет конституции, само и само да са на власт, защото декар и половина на плажа на Несебър, са си декар и половина.

Всички документи, които ползвах за този пост можете да потърсите чрез Гугъл с номера на имота 51500.204.231."

Бел. ред.: С евросредства община Несебър изгради модерна пречиствателна станция за десетки милиони през миналия програмен период. Според Валери Симеонов собственикът на "Естреа" има нужда от нова пречиствателна станция, защото там ще работи рехабилитационен център със соли, луга и т.н. По тази причина била нужна нова пречиствателна станция, твърди Симеонов, който е добре запознат със случая.

Отговорът на Министерството на туризма

По повод постъпващи запитвания от медиите за реакцията на Министерството на туризма при изработването на Подробен устройствен план (ПУП) за изграждане на пречиствателна станция в община Несебър, пресцентърът съобщава:

Категорично не отговаря на истината изнесената информация в частта, касаеща Министерството на туризма и лично министърът на туризма Марияна Николова. Тя не съгласува и не подписва подробни устройствени планове. Предприетите действия в защита на обществения интерес са в следния хронологичен вид:

1. С писмо вх. № Т-08-00-174/11.04.2019 г. до Министерството на туризма, община Несебър съобщава за изработен проект за ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 51500.204.231 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност "Кокалу". С проекта за ПУП-ПРЗ, отреден "за озеленяване, паркинг, площадка за аварийно обезпечаване и пречиствателно съоръжение към здравен обект", като попада в зона "А" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), на което Министерството на туризма отговаря с възражение изх. № Т-08-00-174/23.04.2019 г.

Изработеният ПУП-ПРЗ не осигурява достъп до морски плаж "Несебър-юг". Освен това проектът не съответства на изискванията на чл. 112, ал. 4 от ЗУТ, съгласно които с подробните устройствени планове се създават и условия за устройство на средата и техническата инфраструктура с цел достъпност и ползване от лица с увреждания.

Наред с гореописаното не е спазена процедурата по чл. 65 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съгласно която подробните устройствени планове се съгласуват от службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването им, а приетият проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри се отразява в кадастралната карта и кадастралните регистри след предоставяне в СГКК на документи за прилагането на ПУП и протокол за трасиране и координиране на новите граници на недвижимите имоти.

2. С писмо вх. № Т-08-00-337/18.06.2019 г. до Министерството на туризма, община Несебър наново съобщава за изработен проект за ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 51500.204.231 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност "Кокалу". Изработеният ПУП не е коригиран съгласно предходно Възражение с изх. № Т-08-00-174/23.04.2019 г. на Министерство на туризма и улицата не достига до територията на морски плаж "Несебър-юг", задънена е в друг имот, който застъпва изградената сграда в него. По този начин проектът за ПУП противоречи на чл. 4, ал. 1 и 2 от ЗУЧК, според които гражданите имат право на свободен и безплатен достъп до морските плажове, а достъпът на гражданите до морските плажове се осигурява чрез предвижданията на устройствените планове, включително на парцеларните планове за изграждане на обектите на техническата инфраструктура, обслужваща тези територии.

В качеството си на заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Министерството на туризма възразява в законоустановения 14-дневен срок срещу изработения и приет на ОЕСУТ проект за ПУП-ПРЗ. Възражението е с изх. № Т-08-00-337/02.07.2019 г.

3. С Жалба ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. БУРГАС –Т-08-00-472/05.09.2019 г. Министерството на туризма обжалва заповедта за одобряване на ПУП, издадена от кмета на община Несебър. С определение от 07.04.2020 г. АС Бургас оставя жалбата без разглеждане и прекратява производството по административното дело.

Източник: Медиапул