БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Книгата "От държавен социализъм към посткомунистически капитализъм" на Иван Селени

Професор Петър-Емил Митев е съставител на сборника на унгарския социолог

Селени отговаря и на въпроса защо се провали социализма и какви са факторите, довели до неговото разпадане - също така обаче и какво би го спасило?  Какво е характерно за посткапитализма и "капитализма без капиталисти"? През 1999–2000 г. под ръководството на проф. Селени в Полша, Словакия, Унгария, Русия, Румъния и България бе проведено мащабното социологическо изследване "Бедност, етническа принадлежност и родов пол в обществата в преход". Автор и съставител е на книгата "Бедността при посткомунизма". В нея са събрани 6 студии, анализиращи огромния масив данни от изследването. 

Във видеото ще видите и репортаж от "скандалната" изложба в РКИЦ по случай 9 септември и отбелязването на рождението на датския карикатурист Херлуф Бидструп. 


Автор: Юлия Владимирова
julia_96a62ce3ee898a579678785193b9196a.png