БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"КОНТРА",гост: АНАСТАСИЯ ГЕШЕВА, ИСТОРИК (19.9.2022)

НАКЪДЕ ЩЕ ПОЕМЕ БЪЛГАРИЯ СЛЕД ЕС?

ТЕМИ:
НАКЪДЕ ЩЕ ПОЕМЕ БЪЛГАРИЯ СЛЕД ЕС?
ТЕЖКИТЕ НЕДЪЗИ НА ЛИБЕРАЛИЗМА