БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Корнелия Нинова: Българската земя трябва да осигурява прехраната на българския народ /ВИДЕО/

Мерките на правителството не помагат реално на българските производители

В момента обсъждаме конкретен въпрос – как в криза да помогнем на българските производители. Говорим конюнктурно, но темата е много сериозна и голяма. В резултат на грешни решения, състоянието на българското земеделие не е такова, каквото може да бъде. Българската земя трябва да осигурява прехраната на българския народ. Днес ще решим конкретния въпрос, но нека да помислим върху това, че българската земеделска продукция е неконкурентоспособна, защото получава по-ниски субсидии от тези на европейските земеделски производители. Предстои въпросът – как този проблем ще бъде решаван в бъдеще. Той е един от стратегическите въпроси за българското земеделие.

В нашето земеделие има диспропорции в съотношението- зърнени култури, плодове, зеленчуци, месо. Нека тези проблеми да стоят на вниманието ни, въпреки че няма да успеем да ги решим днес. Кризата дава много  възможности – за преосмисляне на големи теми, които през годините назад, заради политическо късогледство или партийни интереси, конфронтации, българските партии не са успели да решат
Съжалявам обаче, че и днес управляващите предлагате конюнктурно решение и на парче по отношение на защита на българското производство в търговските вериги. Вчера Министерският съвет е решил в постановлението си да задължи търговските вериги да представят щандове и площи за излагане на българска продукция. Тази мярка няма да даде очаквания резултат – да помогне активно на българските производители на селскостопанска продукция. Тя не им предоставя никакви облекчения и отстъпки.
Вчера успяхме да разговаряме с представители на Съюз „Произведно в България“ и те изразиха опасения, че много от условията, които тежат върху тях и реално им пречат да продават в търговските вериги, остават. Например една търговска верига е поискала от малка фирма да заплати 50 хиляди лева за реклама, за да бъде допусната в търговската верига.
Би трябвало управляващите да проявят повече характер в защита на българското и родното. В крайна сметка това решение няма да бъде реална помощ за малките производители. Обмислете отново нашето предложение за определен процент задължително излагане на български стоки в търговските вериги. Бъдете готови за реакции – че това не е пазарно, че ще ни осъдят в ЕС, ще отхвърлят практиката на Румъния, която отдавна мина през това. Веригите защитават своите интереси. Време е ние да защитим българския национален интерес с много категорична заявка, с много конкретни изисквания към веригата и със запис в закона.
Предлагам още нещо. Министър-председателят онзи ден изрече добро предложение – предлагаме то да стане закон. Той нареди на министъра на земеделието да изкупят непродадената продукция и да я раздадат на социално слабите за празниците. Не виждам обаче това предложение в закона, затова го правя: „НС възлага на МС да осигури изкупуване на нереализирана земеделска продукция на български земеделски производители, в резултат на кризата с коронавирус, и да ги предостави безвъзмездно на социално слаби.