БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

КПКОНПИ ВЛЕЗЕ В ОБЩИНА "КРАСНО СЕЛО"

Проверката касае данни за извършени нарушения при възлагането и изпълнението на обществени поръчки от страна на общинската администрация

КПКОНПИ влезе в столичната община "Красно село". Проверката касае данни за извършени нарушения при възлагането и изпълнението на обществени поръчки от страна на общинската администрация.

Проверява се и информация за начина на издаване на административни актове, данни за фиктивни назначения и неправомерно разходване на публични средства с цел лично облагодетелстване и облагодетелстване на трети лица. Изискват се документи, снемат се обяснения от длъжностни лица, включително и такива, заемащи висши публични длъжности. Припомняме, че кметът на „Красно село“ Росина Станиславова е с установен от КПКОНПИ конфликт на интереси през юни тази година за това, че е назначила себе си за ръководител на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, както и за това, че като ръководител на проект, финансиран с европейски средства, е сключила трудов договор с дъщеря си.