БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Кражбата на един успешен бизнес

Обявена в нестоятелност мандра в Силистра, продължава да бълва продукция

По сигнал за злоупотреба до БСТВ, разговор в Студио Икономика с Георги Георгиев, съсобственик на мандра "Жоси"