БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

КУЛТУРЕН ФРОНТ с Юлия Владимирова (08.12.2019), ГОСТИ: ДОРОТЕЯ СТЕФАНОВА – СТУДЕНТКА ПО СОЦИОЛОГИЯ В СУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ЕВЕЛИНА БИЗОВА – СТУДЕНТКА ПО ПСИХИЛОГИЯ

СТУДЕНТСКО ОБЩЕСТВО ЗА РАВЕНСТВО КЪМ СУ: БОРБАТА НА БУДНИТЕ СТУДЕНТИ