БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Културен Фронт" с Юлия Владимирова (12.1.2020), Гост: Проф. Хараламби Паницидис - преподавател по философия

Гост: Проф. Хараламби Паницидис - преподавател по философия

Тема: Изкуството и преподаването на Маркс