БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

КУРБАН БАЙРАМ - МЮСЮЛМАНИТЕ ПРАЗНУВАТ

Курбан байрам е наричан още празник на милосърдието и прошката

Курбан байрам е наричан още празник на милосърдието и прошката. Целта му е да сближи общността на хората, изповядващи исляма.
Семейството се събира, по-младите искат прошка от по-възрастните.
Празникът продължава 4 дни като акцентът е на първия ден, когато мъжете се събират на празнична молитва – байрам намаз, и се коли курбанът.
Курбан байрам се празнува 70 дни след най-големият мюсюлмански празник - Рамазан байрам.