БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Левите идеи" със Стоил Рошкев (24.05.2022)

"Левите идеи" със Стоил Рошкев (24.05.2022)

“Златният век на човечеството не е зад нас, а пред нас!”, убеден е един от родоначалниците на социализма, на когото е посветено новото издание на “Левите идеи”. Това е Сен-Симон. 

Маркс твърди, че Сен-Симон несъмнено е баща на социализма, тъй като според него освобождението на работническата класа е крайната цел на всеки нов обществен ред.