БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ЛЯВА ПОЛИТИКА с АЛЕКСАНДЪР СИМОВ (07.04.2020), ГОСТ: АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ – ДЕПУТАТ ОТ БСП

ЗАЩО ЛИПСВАТ МЕРКИ ЗА КУЛТУРАТА ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ?

КАК ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНИ МОДЕЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРАТА?

БЪЛГАРСКИТЕ ТВОРЦИ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ