БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Лява политика" с Александър Симов (17.3.2020), Гост: ДОЦ. НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА

Гост: ДОЦ. НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА – ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО В СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Теми: 
НИВО НА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА У НАС
КАЧЕСТВО НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ДЕБАТИ
АКЦЕНТИ ОТ ПРЕДАВАНИЯ