БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ЛЯВА ПОЛИТИКА с Александър Симов (28.04.2020), ГОСТ: ДОЦ. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ - ДЕПУТАТ ОТ БСП

ГЕОРГИ ГЕРГОВ И ВЪЗМУЩЕНИЕТО НА ПЛОВДИВСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ