БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Лява политика" с водещ Александър Симов (11.5.2021), част 2

ГОСТ: ПЛАМЕН ПАВЛОВ - ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРО - МАКЕДОНСКАТА ТЪРГОВСКА ПАЛАТА

ТЕМИ:
1. КАКВО НИ РАЗКРИ РЕВИЗИЯТА НА ВЛАСТТА?
2. ЗАЩО РЕВИЗИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГЕРБ НЕ ТРЯБВА ДА СПРЕ?