БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Лява политика" с водещ Александър Симов (3.11.2020), част 1

ГОСТ: ДОЦ. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ – ДЕПУТАТ ОТ БСП

ТЕМИ:

ПРЕДИЗБОРЕН ЛИ Е БЮДЖЕТЪТ НА ГЕРБ И ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО?
КАКВИ СА ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРЕЗ НОВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ?