БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Лява политика" с водещ Александър Симов (3.11.2020), част 2

ГОСТ: ДОЦ. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ – ДЕПУТАТ ОТ БСП