БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Личните лекари намаляват все повече

Броят на личните лекари в България продължава да пада, отчитат от Националния статистически институт

В столицата има под 800 лични лекари, отчита статистиката. Най-добра е осигуреността в областите Плевен 8 лекари на 10 хил. души, Видин и Кюстендил по 7 и Ловеч близо 7. Най-нисък е делът отново в областите Кърджали почти 4 на 10 хил. души от населението, Търговище малко над 4 и Разград 4 и половина.

В същото време личните лекари са най-висок дял от общо всички лекари в страната – те са 14.2%. Специалистите по акушерство и гинекология и по кардиология са по близо 6% от всички, педиатрите – под 6%, анестезиолозите - малко над 5 на сто.

Един от основните фактори за кадровия дефицит в първичната помощ е, че джипитата продължават да търсят по-добра реализация в чужбина.

"Всяка година по няколко колеги напускат общата практика, а новопостъпили няма! Продължават обаче да напускат страната и да напускат реализация в други държави, дори една колежка в момента напуска практиката си и заминава в чужбина!", заяви д-р Христо Димитров, общопрактикуващ лекар, председател на РК на БЛС. 

Държавата не създава условия младите медици да специализират обща медицина в практиките, тъй като няма предвидени пари за заплати, за разлика от специализантите в болниците. 

„Ако ние искаме млади лекари да влязат в общата медицина, ние трябва спешно да създадем положителни условия за тях! 80 процента от прегледите в здравеопазването се извършват в първичната медицинска помощ, над 80 процента на българските граждани се решават в общата медицинска практика!“, коментира д-р Христо Димитров, общопрактикуващ лекар, председател на РК на БЛС. 

Д-р Димитров алармира, че ако веднага не се вземат мерки от държавата, след 10 години няма да има общопрактикуващи лекари, тъй като подготовката на такъв специалист отнеме пет години.

Общо в края на 2018 г. на 10 000 са се падали 42 лекари от всички възможни специалности. 

Стоматолозите и други специалисти по дентална медицина също са малко - 10 на 10 000 души от населението. От тях 101, или 1.6%, обслужват населението на повече от една област. 

322 болници с 50 927 легла работят в страната към края на 2018 г