БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Местно време в българските общини - Силистра

В Силистра проблемите с преминаването на тежкотоварните камиони през града, обезлюдяването ...

В Силистра проблемите с преминаването на тежкотоварните камиони през града, обезлюдяването, безработицата, нефунциониращата икономика, асфалтирането, комарите и чистотата на въздуха имат конкретно решение, което не е намерено от управлението на ГЕРБ там, вече осем години