БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Местно време в българските общини - Тутракан

За кандидатите за местна власт в Тутракан и техните конкретни виждания как да решат проблемите с чистотата

За кандидатите за местна власт в Тутракан и техните конкретни виждания как да решат проблемите с чистотата, поддръжката на парковете и детските площадки, спортните съоръжения за масов спорт, остарялата ВиК система, паркоместата, аптеките и зъболекарските кабинети по селата и за подкрепа на рибарството, туризма и търговията