БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Министър Гьоков обсъди проблемите на хората с увреждания с неправителствени организации

Министър Гьоков обсъди проблемите на хората с увреждания с неправителствени организации

По време на разговора бяха обсъдени възможности за повишаване на ефективността на политиката за тяхното социално приобщаване

Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков проведе среща с неправителствени организации, които са част от Националния съвет за хората с увреждания. По време на разговора бяха обсъдени възможности за повишаване на ефективността на политиката за тяхното социално приобщаване.

„Ще положим усилия социалните услуги и ресурсът, с който държавата подкрепя хората с увреждания, да се насочва към тези, които се нуждаят в най-голяма степен от тях“, каза министър Георги Гьоков. Той потвърди ангажимента на правителството за създаване на Държавна агенция за хората с увреждания.

Сред темите на разговора бяха още възможностите за насърчаване на заетостта на хората в неравностойно положение и за намаляване на текучеството на професионалистите в социалните услуги.