БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Младите социалисти от Европа обсъдиха отношенията между ЕС и Русия със зам.-председателя на Народното събрание Кристиан Вигенин

Младите социалисти от Европа обсъдиха отношенията между ЕС и Русия със зам.-председателя на Народното събрание Кристиан Вигенин

В дискусията бяха засегнати и въпросите за енергийната сигурност

„Позицията на БСП е за преразглеждане на политиката на санкции – 5 години след въвеждането им те с нищо не са допринесли за постигането на целите, които преследват. Очевидно е необходим план за тяхното поетапно отпадане, паралелно със засилване на диалога ЕС-Русия.“ Наред с това, по думите на Вигенин, е необходимо да се очертаят не само различията, но и общите теми, по които може да се работи съвместно – борбата с тероризма, промените в климата, поддържането на международния правен ред, киберсигурността и др.

Вигенин подчерта, че самият Европейски съюз трябва да засили своята роля в глобален план – да бъде по-самостоятелен и да подхожда с по-голямо самочувствие в отношенията и с другите глобални сили като САЩ и Китай. Във външнополитически план е необходима по-добра координация и изграждане на истинска Обща външна политика.

В дискусията бяха засегнати и въпросите за енергийната сигурност, вкл. Северен поток 2, Турски поток и развитието на газопреносната инфраструктура в региона на Югоизточна Европа, отношенията с Източните съседи на ЕС и по-специално политиката към Грузия и Украйна, намесата в политическия процес в отделни страни-членки и нуждата от по-добра регулация на национално и европейско равнище, заплахите за глобалната сигурност във връзка с оттеглянето на САЩ и Русия от Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег.

На въпрос от участниците за отношенията между България и Русия, бившият външен министър подчерта, че те имат исторически корени и в последно време е налице засилване на контактите на най-високо равнище с посещения в Русия, като даде за пример това на президента. Той подчерта, че има положително развитие по отношение на културния и образователния обмен, но в търговията дисбалансът в ущърб на България е огромен заради вноса на енергийни ресурси от Русия, който не може да се компенсира с ограничения обем на българския износ.