БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

ММС не увеличи парите за спортуване на деца и ученици

ММС не увеличи парите за спортуване на деца и ученици

Същевременно за последните 14 години инфлацията е 53.6% и тези 2 и 3 лв. са се обезценили два пъти

Министерството на младежта и спорта (ММС) е придвижило в първоначалния им вид поправките в прословутото Постановление №129 на Министерския съвет "за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините". По този начин мизерните пари, отпускани за спортуване на деца, ученици и студенти остават на нивата от 2006 г. - 2 лв. за дете в детска градина и по 3 лв. за учащите годишно.

В момента петата поред поправка на постановлението е внесена за обществено обсъждане в портала на МС strategy.bg и това обсъждане трябва да приключи до 18 февурари, след което документът ще потегли по каналния ред за одобряване от правителството. И пари за спортуване на децата отнова няма да има. Единствената промяна в документацията сега е, че към проекта за промяна в Наредба №129 има "Становище на администрацията на МС", но то прави само дребни административни забележки.

Както "Сега" писа през януари, независимо от тревожните данни, че близо 1/3 от българските деца на възраст между 5 и 19 години са с наднормено тегло, нито едно от правителствата на Бойко Борисов не увеличи парите за техните физически занимания в училище, ВУЗ или в детските градини. За последно парите по Наредба №129 бяха променени през 2006 г. при правителството на Сергей Станишев, когато са увеличени двойно до сегашните им стойности. 

Същевременно за последните 14 години инфлацията е 53.6% и тези 2 и 3 лв. са се обезценили два пъти. А и общата сума, необходима за увеличаване на тези средства двойно е едва 2.3 млн. лв., което е нищо на фона на останалите харчове, които прави държавата за всякакви "помощи" на частни и общински футболни и спортни клубове.

Това въобще не е първия път, в който министерството на младежта и спорта неглижира подрастващите. Наскоро стана известно, едва 6.6% от бюджета на ММС за спортни дейности (34.99 млн. лв.) са определени за детски и масов спорт и спорт сред учащите. При това за програмата "Развитие на спорта на учащите" министерството отпуска за 2020 г. само 350 000 лв., а на шест федерации дава общо 1.056 млн. лв. за различни програми за насърчаване на децата да спортуват.

Но за физическото възпитание и спорт там, където децата са така или иначе по задължение - в училищата, парите си остават все така нищожни и явно няма довод, който да разтопи чиновническите сърца.

Източник: Сега