БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Над 30% отсъстващи ученици и учители ще са границата за преминаване към онлайн обучение

Над 30% отсъстващи ученици и учители ще са границата за преминаване към онлайн обучение

Има баланс в отсъствията на учениците на този етап, посочи още Ваня Кастрева

Над 30% отсъстващи учители и ученици в едно от училище е границата, при която преминаването към онлайн обучение ще е задължително. Това коментира в студиото на БНР Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на образованието в София. Тя обясни, че заповедта на образователния министър, според която директорите ще предлагат, а МОН ще одобрява преминаването към дистанционно обучение, цели диалогичен режим между всички участници в образователния процес.

По думите й предложенията за преминаване към електронно обучение следва да се вземат от педагогическия съвет на училището и да бъдат съгласувани с обществения съвет при отчитане на мнението на преобладаващата част от родителите.

Педагогическият съвет има тежката си дума, но трябва да се търси мнението и на родителите, смята Кастрева. Преобладаващата част от родителите според нея означава поне 2/3 от родителите да са съгласни това да се случи.

Има баланс в отсъствията на учениците на този етап, посочи още Ваня Кастрева.

Източник: Дума