БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НАШЕСТВИЕТО НА СТАРИ ГУМИ В СОФИЯ ПРОДЪЛЖАВА

Замърсяването на града със стари автомобилни гуми ескалира

Захвърлени гуми може да се намерят навсякъде в София, като някои от тях плуват и в реките, които минават през града. Достатъчен е един бърз оглед и на териториите на закритите отдавна столични предприятия, където традиционно се изхвърлят боклуци.

Проблемът, с който трябва да се занимават общините е хроничен. Рециклиращите фирми за гуми нямат достатъчно капацитет и средства, отпускани от държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за да преработят гумената лавина. Явно не работи и кампанията на Столична община за събиране на стари гуми, която посочва пунктове за тяхното предаване. Посетихме един от тях, който ни посрещна с ръждясал катинар.

Възможна причина за нашествието на повече гуми е и големият внос на употребявани автомобили, чиито гуми веднага след продажбата се превръщат в ненужни. Вероятно основна причина е и некомпетентното управление на Столична голяма община, в която гумите са последна грижа на управляващите.