БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Нашият следобед" с БСТВ (02.03.2021), гост: проф. Любен Еленков

Опазване от горски пожари

Опазването на горите от пожари - Кога възникват и от какво зависят горските пожари ще ни каже първият професор по противопожарна охрана в България - проф. Любомир Еленков!