БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БСТВ на живо

"Нашият следобед" с БСТВ (03.06.2022), гости: Росица Николова, клиничен музикотерапевт и Теодосий Цингилев, музикотерапевт под супервизия

Какво е музикотерапия?