БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Нашият следобед" с БСТВ (11.12.2020), гост: Емил Нешев, директор на планинска спасителнаслужба

Природата е нашият дом! Нека не я унищожаваме. Опазването на красивата ни природа и чистотата й зависи най-вече от добрата воля на всеки от нас