БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Нашият следобед" с БСТВ (14.01.2021), гости: Вяра Петрова, водещ новини в БСТВ и Варсен Такворян, репортер в БСТВ

2 години – Българска свободна телевизия

"Нашият следобед" с БСТВ (14.01.2021),

гости: Вяра Петрова, водещ новини в БСТВ и Варсен Такворян, репортер в БСТВ

TEMA: 2 години – Българска свободна телевизия

__________________________________________________________________________________