БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Нашият следобед" с БСТВ (18.1.2022), гост: проф. Милена Куртева, преподавател по пиано

Влиянието на музиката върху интелектуалното развитие на децата