БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Нашият следобед" с БСТВ (20.04.2021) - Изнесена класна стая

Репортаж на БСТВ