БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Нашият следобед" с БСТВ (20.05.2022), гост: Марина Декова, фитнес треньор

КОНЦЕНТРАЦИЯТА - СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМА ЗА ФИТНЕС ТРЕНИРОВКАТА НИ