БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Нашият следобед" с БСТВ (27.09.2021), гост: Ася Иванова, квантов терапевт

Как влияе на живота ни пренаталното развитие?