БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Не се страхувай“, с Васил Василев (05.10.2020), част 2

В СТУДИОТО: професор Йоаким Каламарис, университетски преподавател, бизнес- анализатор, предприемач.

Общите предизвикателства и опасности пред България и Гърция - мигрантите, турският неоимпериализъм, задлъжнялостта, усилията за обезличаване и претопяване на малките нации в Европа.