БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

„Не се страхувай“ с Васил Василев (11.5.2020), втора част

ГОСТ В ПРЕДАВАНЕТО Е АДВОКАТЪТ И ДИПЛОМАТ ВЛАДИМИР ШЕЙТАНОВ

ГОСТ В ПРЕДАВАНЕТО Е АДВОКАТЪТ И ДИПЛОМАТ ВЛАДИМИР ШЕЙТАНОВ С КОМЕНТАР ЗА ЮРИДИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ НА НАЛОЖЕНОТО У НАС ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И НЕГОВОТО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ПРИНЦИПИТЕ НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА. 
И още: Извънредното положение позволява форсмажорни решения,какви тежки концесии можеше да прекрати властта безпроблемно?