БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НОВА КРЕДИТНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РОЗОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ БАНКАТА ЗА РАЗВИТИЕ

Новата възможност е във връзка с планираната политика на Българската банка за развитие за подпомагане на икономиката

Нов кредитен продукт, този път за производителите на розово масло. Това представиха министрите на земеделието Иван Иванов и на иновациите и растежа Даниел Лорер. Новата възможност е във връзка с планираната политика на Българската банка за развитие за подпомагане на икономиката.

Кредитите по тази програма "Подкрепа за розопреработване" имат и нов много изгоден елемент. Те могат да се обезпечават и с розово масло. Програмата е за 20 милиона лева, като кредитите са от за суми от100 хиляди до 1 милион лева, за срок от три години, при добра лихва от 3. 7 на сто.

В последните години браншът се сблъсква с проблеми и с натрупване на големи запаси от ценния продукт. Причините са намалялото търсене на висококласна козметика и парфюмерия заради Ковид 19, конкуренцията на съседни страни, както повишаване на цените на тока, торовете и цената на труда.