БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НСИ: Годишната инфлация за август достигна почти 18%

НСИ: Годишната инфлация за август достигна почти 18%

Месечната инфлация е 1.2%, а годишната инфлация е 17.7%

Месечната инфлация е 1.2%, а годишната инфлация е 17.7%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за август 2022 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за август 2022 г. спрямо същия месец на предходната година.

През август 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+5.2%), разнообразни стоки и услуги (+2.3%) и жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома (+1.8%). Намаление на цените е регистрирано в групите транспорт (-3.8%) и облекло и обувки (-2.3%).

Инфлацията от началото на годината (август 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 12.6%, а средногодишната инфлация за периода септември 2021 - август 2022 г. спрямо периода септември 2020 - август 2021 г. е 11.7%.