БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Обзорно предаване на Местно време в българските общини 5 октомври

Мерим времето във Враца, Ветрино, Монтана, Царево и Пазарджик