БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В ДЕНЯ СЛЕД БАЛОТАЖА

В училищата, в които се провежда балотаж, обучението ще е дистанционно

За разлика от изборите досега, денят след вота ще бъде учебен. Това се разбира от заповед на министъра на образованието и науката, подписана днес. В училищата, в които се провежда балотаж, обучението ще е дистанционно.

Според заповедта се преустановява присъственото обучение за всички ученици от училищата в страната, в които има изборни секции на балотажа в неделя. Тези училища трябва да организират за учениците си обучение от разстояние в електронна среда в понеделник, 22 ноември. Във всички останали училища, които нямат отношение към изборния процес в неделя и за които нивата на заболеваемост на общинско равнище позволяват ще се учи присъствено.