БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО - ПРОПУСКИ В ЗНАНИЯТА И СРИВ НА СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ

БСТВ потърси мнението на преподаватели и родители

Дали дистанционното обучение е довело до пропуски в знанията на децата и дали връщането им в клас налага ускорено попълване на дупки в уорците?
С тези въпроси БСТВ потърси мнението на преподаватели и родители.
Техният отговор е категорично "да" - пропуските са видими.
Най-големи са дефицитите в първи и втори клас, където живият контакт на децата с преподавателите е особено необходим.
Особено трудно е и за бъдещите гимназисти и бъдещите студенти - много учебен материал е бил претупан или неразбран заради дистанционната форма на уроците.
Експертите са единодушни, че проблемът е колкото образователен, толкова и социален.